Indiferent daca este în cazul unui handicap

indiferent daca este în cazul unui handicap

indiferent daca este în cazul unui handicap

Ordinul ANPH nr. Ordonanţa Guvernului nr. HG nr.

indiferent daca este în cazul unui handicap

Conţine informaţii despre datele de identificare ale beneficiarului, date personale ale acestuia necesare la actualizarea bazei de date, opţiunile sale în raport cu prestaţiile şi facilităţile de care beneficiază în concordanţă cu încadrarea în grad de handicap, precum şi noţiuni juridice legate de drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Formularul H2 - Acest formular se adresează exclusiv asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități, angajați în cadrul D. Conţine datele de identificare ale beneficiarului şi opţiunea exprimată pentru luna în care se doreşte acordarea acestui tip de beneficiu si este insotita de adeverinţă de la unitatea sanitară la care copilul este luat în evidenţă din care să reiasă numărul de zile de spitalizare de care copilul a beneficiat în luna curentă si copie act identitate reprezentant legal Formularul H4 - Acest formular se adresează persoanelor care solicită Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap eliberarea unei adeverinţe.

Formularul H6 - Acest formular se adresează exclusiv beneficiarilor de indemnizatie de insotitor optional care au optat pentru acordarea acesteia prin intermediul mandatului poştal şi care, din anumite motive, nu şi-au ridicat acest drept de la Oficiul Poştal pentru una sau mai multe luni.

indiferent daca este în cazul unui handicap

Formularul H7 - Acest formular se adresează exclusiv asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități, angajați în cadrul D.

Citițiși